Adat- és titok védelem  
 

A MAGNUM Kft. tevékenysége során kiemelt jelentõséget tulajdonít az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvényben foglalt  adat- és titokvédelmi elõírásoknak. Munkatársaink magas szintû felkészültséggel és nagy gyakorlati tapasztalatokkal felvértezve tesznek javaslatot az adat- és titokvédelem belsõ szabályozásra, a védelem gyakorlati megoldásaira.

Elõkészítjük, s - igény esetén - elkészítjük az üzleti-gazdasági titkok megóvását szolgáló vonatkozó legfontosabb   szabályzatokat, különösen a  titokköri jegyzéket,  valamint  az ügykezelésre,  az adathordozók kezelésére vonatkozó,  az adat és titokvédelemmel összefüggõ  hatásköröket, jogosultságokat egyaránt felölelõ   belsõ rendelkezéseket, ámde  figyelemmel kísérjük e dokumentumokban foglaltak idõszerûségét is,  s  - ha az indokolt  - javaslatokat teszünk e belsõ szabályok módosítására.

A különbözõ adathordozókat - különös szolgáltatásként - elektronikus rendszerekkel védett trezorunkban õrizzük és tároljuk.

Cégünk  természetesen maga is kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlattétel, a szerzõdés elõkészítése, majd teljesítése során a tudomására jutott valamennyi adatot üzleti-gazdasági titokként kezel, s azokat más személy vagy harmadik fél tudomására nem hozza.