Áruházi õrzés és quasi "detektív" szolgálat  
 

Az áruházi/üzletközponti  biztonsági szolgálat -  ügyelve  az eljárásuk során  intézkedés alá vontak személyek személyiségi jogainak biztosítására, érvényesülésére  -  a megbízó  igényei, elvárásai szerint,  a vásárlókat segítve nyújtja szolgáltatásait.   Az ilyen célból mûködõ szolgálatunk felügyeli az áruvédelmi eszközök, berendezések mûködését, míg a kamerás rendszer segítségével, valamint személyes megfigyeléssel követi nyomon az áruházban történt eseményeket.

Jogi szakértõink a folyamatos képzések szervezése  útján  biztosítják azt, hogy az áruházi/üzletközponti  biztonsági szolgálat munkatársai az általuk  foganatosított,  különösen a tettenérés, a bûncselekmény elkövetésén tettenért  személy elfogása,  a csomagátvizsgálás során, a kamerarendszer mûködtetése körében,  s egyáltalán a birtokvédelem  polgári-jogi keretei jözött teendõ/tehetõ intézkedések  megfeleljenek a jogszabályi elõírásoknak (s ezek sorában kiemelten az SzVMt.[1], valamint  a IÖJI.tv.[2] rendelkezéseinek).

Szolgálatunk ellátja a nyitás-zárás mûveleteit, nyitvatartási idõn túl pedig felügyeli az árufeltöltési és takarítási munkálatokat.

Áruházi, civil ruhás "detektív-szolgálatot" is mûködtetünk annak érdekében, hogy minél szélesebb körben, s mindenekelõtt  a leghatékonyabban léphessünk fel a Megbízó, illetve a vásárlók érdekeit,  így személyüket, s vagyonukat ért jogsértések megakadályozása, illetve  megszakítása  végett.

A bevásárlóközpontok üzemeltetõinek megbízásából e szolgáltatásainkat  - természetesen a megbízásnak megfelelõ diszkrécióval -  a közönség számára nyilvános magánterületnek számító közösségi területeken[3] is nyújtjuk.

[1] Lásd jelenleg  a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól  szóló 2005. évi CXXXIII. törvénynek a személy- és vagyonõr, a vagyonvédelmi rendszert tervezõ és szerelõ,  illetve a  magánnyomozó, a fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX.  törvénynek  fegyveres biztonsági õrök és  a hegyõrök,   a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról  az  1996. évi LV. törvényneka  hivatásos vadászok,  az erdõ védelmérõl szóló 1996. évi LIV. törvénynek  az erdészeti szakszemélyzet,  a  halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvénynek   a  halászati õr  vagyonvédelmi teendõire vonatkozó rendelkezéseit, továbbá  a  polgárõrségrõl  szóló 2006. évi LII. törvény rendelkezéseit!

[2] Lásd a vállalatcsoportunkhoz tartozó,  1997 óta önállósult,  egy évtizedet meghaladóan eredményesen mûködõ Telek György és Társai Szolgáltató Kft. [1113. Budapest, Bartók Béla út 152/c.; www.tthigienia.hu  ("T & T Higiénia")  tevékenységét!

[3] Több mint tizenöt éve õrizzük a Magyar Telekom Nyrt. (korábban Westel, T-Mobile) központi létesítményeit,  s ugyancsak hosszabb ideje más,  jelentõs gazdasági társaságok, intézmények irodaházait, ingatlanait  (így  -  sokak között - a  Céh Zrt.,Díjbeszedõ Holding Zrt., a Kiskunlacháza Airport (Bárdi Zrt.), a  MÁV BILK Kombiterminál Kft., a  Józsefvárosi Pályuidvar, a  Rákos vasútállomás, MÁV Gépészeti Zrt.,  a Pappas Auto Kft. (MB Magyar Motor Kft.), az  UVATERV Zrt.,  a Peugeot Fábián Kft., a  Város fM Kft., a  Rondo Kft., a  Schrack Technik Kft., a  Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem, a  Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium, a  Magyar Képzõmûvészeti Egyetem (fõépület, Epres Kert, Intermédia Tanszék),  a Képzõ- és Iparmûvészeti Szakközépiskola, a Bárczy Gusztáv Speciális Szakiskola  ingatlanjait/ingatlan-részeit.
Jelentõs beruházások, építkezések vagyonvédelmi szolgálatát teljesítettük/teljesítjük, ahol széles skálájú személy-, jármû- és áruforgalmi ellenõrzést látunk el  [STRABAG Rt. (Árkád Üzletház,) Magyar Telekom Nyrt.,  R-Co Zrt. (Kõbánya-Kispest). Öböl XI. Kft., (Lágymányosi öböl project),  Diatron Kft. Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem, Céh Zrt., Diatron Kft].
Biztonságtechnikai eszközöket telepítettünk és üzemeltetünk oktatási intézményekben (az e körben leginkább  érintett intézmények:  Magyar Képzõmûvészeti Egyetem, Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem, Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium, a Képzõ- és Iparmûvészeti Szakközépiskola, Károlyi Mihály Két-tannyelvû Gimnázium, Bárczy Gusztáv Speciális Szakiskola) és szános  más megrendelõnknél is (pl. a Díjbeszedõ Holding Zrt.-nél,  a  Pappas Kft.-nél,  a  Kienle+Spiess Kft.-nél,  az UVATERV Zrt.-nél).
Távfelügyeleti szolgáltatásunk kiterjed az õrzött objektumokon túl a különbözõ funkciójú ingatlanokra, ipari létesítményre, magánlakásokra .
Épületüzemeltetési, gondnoki feladatokat látunk el egyes általunk õrzött épületekben (pl. Magyar Képzõmûvészeti Egyetemen, Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskolában, Képzõ- és Iparmûvészeti Szakközépiskolában, a  Szent Domonkos Általános  Iskolában, a  Diatron Kft.-nél); jogszabályi lehetõséggel élve számos megbízónknál nyújtunk  munka- és tûzbiztonsági szolgáltatást  (az érintett  cégek: Diatron Holding Zrt.,   Kienle + Spiess Kft.).
"Takarítási", illetve  "biztonsági takarítási" szolgáltatást nyújtunk - többek között -: Díjbeszedõ Holding Zrt.,  Céh Zrt., Schrack Kft., Magyar Képzõmûvészeti Egyetem, Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem, Képzõ- és Iparmûvészeti Szakközépiskola, Bárczy G. Iskola, Szent András Általános  IskolaBartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola).