Rendészeti szolgálat  
 

A cégünk munkatársai által ellátandó "rendészeti" feladatok köre kiterjed a védendõ vagyon elleni jogsértések, e vagyont fenyegetõ káresemények megelõzésére, felderítésére, s ennek nyomán a szükséges intézkedések megtételére,  ámde  munkabiztonsági elõírások betartására/betartatására is;

A rendészeti munkakörben foglalkoztatott vagyonõrök ellátják/elláthatják  egyes, a megbízó érdekei szempontjából fontos, illetve kritikusnak tekinthetõ   tevékenységek -  különösen a  személy- és áruforgalomra, az  árurakodásra, a raktározásra, az eszköz- és árukészlet elhelyezésére, a készlet  állagának megõrzésére,  valamint    a munkavégzésre, a tûzrendészet követelmények érvényesítésére  vonatkozó   különös elõírások betartására irányuló - célirányos, helyszíni ellenõrzését;

A rendészeti szolgálat feladatához tartozik a katasztrófa-helyzetek megelõzése, és a mentési-védelmi feladatok gyors, szakszerû végrehajtása;  ha munkatársaink észlelik,  nyomban  jelzik a közlekedési- és menekülési útvonalak, a vészkijáratok eltorlaszolását, a világítás hiányosságait;

Katasztrófa-helyzetek megelõzése, és a mentési-védelmi feladatok  zavartalan ellátának biztosítása céljából megbízóink személyzetét is felkészítjük a lehetséges/követendõ magatartásformákra, a célszerûen  teendõ intézkedésekre, s -  igény szerint - elkészítjük a felhasználni ajánlott módszertani segédanyagokat (mentési terv, bombariadó terv, tûzjelzés stb.).