Rendezvénybiztosítás  
 

A legmesszebbmenőkig figyelembe véve a gyülekezési jogról szóló törvényben, valamint személy- és vagyonvédelemre, a szem�lyes adatok v�delm�re, illetve�a sportrendezv�nyek biztons�g�t szolg�lni hivatott jogszab�lyokban �rt k�vetelm�nyeket, biztos�tjuk a megb�z�ink �ltal szervezett programok, rendezv�nyek biztons�g�t, biztons�gos, zavarmentes lebonyol�t�s�t. Ennek �rdek�ben az ilyen c�lb�l felk�sz�tett,� kik�pzet,� kifejezetten� ilyen szolg�ltat�sok ny�jt�s�ra szakosodott, s megfelel� k�pes�t�ssel rendelkez�� munkat�rsaink:

  • el�zetesen �tvizsg�lj�k a rendezv�ny helysz�n�t, s�� gondoskodnak az un.� "peremvonalakat" �rz�s�r�l;
  • ellen�rzik� a programon, rendezv�nyen r�sztvenni k�v�n�k, azon r�sztvev�k� bel�p�si-tart�zkod�si jogosults�g�t, megakad�lyozz�k a "k�zbiztons�gra vesz�lyes", avagy �ppen birtokolni tilos eszk�z�kkel t�rt�n� bel�p�st;
  • a vesz�lyeztetetts�g f�ggv�ny�ben bel�ptet� m�gneskaput, csomagr�ntgent, k�zi detektorokat alkalmaznak;
  • az �rz�tt ter�leten fenntartj�k a szervez� �ltal� elv�rt, a rendezv�ny zavartalan lefolytat�s�t szolg�l� rendet, biztos�tj�k a v�dett szem�lyek, a �rendezv�nyen fell�p�k testi �ps�g�t, fel�gyelik a kiseg�t�, illetve a rendezv�ny lebonyol�t� szem�lyzet mozg�s�t, magatart�s�t.