Építkezések, építési területek õrzése  
 

Beruházások, építkezések során szerzett ismereteink, bevált gyakorlatunk alapján fejlesztettük ki az építési területek õrzése során alkalmazott sajátos módszereinket, eszközrendszerünket. E tapasztalatainkat felhasználva - különösen a géppark értékére, valamint a területen dolgozó vállalkozók, alvállalkozók számára, s e vállalkozások által foglalkoztatottak létszámviszonyaira figyelemmel - teszünk ajánlásokat megbízónk részére az építkezés, az építési terület, illetve az azon  feltalálható vagyontárgyak védelmének  koncepciójára.

Az építkezéseken a vagyonvédelmi szolgáltatások ellátához szükséges létszámot a kivitelezés idõszerû állapota, illetve a megbízó igényei szerint biztosítjuk.

Egyedi azonosításra alkalmas kártyarendszert dolgoztunk ki, amely alkalmas a személy, jármû- és áruforgalom ellenõrzésére, számítógépes adatfeldolgozásunk felhasználható az építési területre belépõk munkabiztonságú szempontú nyilvántartására is.

Ha a vállalkozó igényli,  úgy  erre irányuló megbízása szerint cégünk - a vagyonvédelmi tevékenység ellátása során, annak részeként, speciális szolgáltatásként - közremûködik a generálkivitelezés keretében folyó építkezések tartama alatt   "alvállalkozói" szerzõdést kötõ  további vállalkozások  jogszerûtlen foglalkoztatási gyakorlatának kiszûrésében, illetve  - ennek keretében: -    az építkezéseken dolgozók jogszerû foglalkoztatására irányuló ellenõrzések elõkészítésében, végrehajtásában is.

Vagyonõreink - a tõlük elvárható anyag-, eszköz- és áruismeret  birtokában -  be- és kiszállításkor kontrollálják a bizonylatok tartalmát, így nyomon követhetõ a kivitelezõk, az  alvállalkozók nagyobb értéket képviselõ  eszközeinek holléte, mozgatása;

Elkülönített - egyszer használatos, egyedileg sorszámozott plombákkal - lezárt területen õrizzük a tételesen számba veendõ/vehetõ, õrzésre átvett eszközöket oly módon, hogy ezen dolgokat megjelenítõ, a Megbízó számára is áttekinthetõ nyilvántartási adatok nyomban  visszakereshetõk.