Cégbemutató  
 

A MAGNUM Zrt. bemutatása

A MAGNUM Zrt. 1992 óta - korábban Bt. majd Kft. jogutódjaként - több mint 25 éve aktív résztvevője a biztonságvédelmi szolgáltatások piacának. Szakosodott társcégeinkkel – a Polgári Törvénykönyv szerinti - tényleges vállalatcsoportként működünk együtt, a megrendelői igények szerint fokozatosan fejlesztett, koordinált, egymáshoz illeszkedő, komplex – pl. biztonságtechnika telepítés, munka- és tűzvédelem, épülettisztítás, gondnoki-épületüzemeltetési feladatok, stb. - szolgáltatásokat teljesítünk. A fővárosi szolgáltatási terület napjainkra kiszélesedett, jelen vagyunk az ország különböző régióiban. Portfóliónk ma már kiterjed a biztonsági szolgáltatások teljes körére, és azokhoz szervesen kapcsolódó tevékenységekre.

Üzleti eredményeinket, piaci pozícióinkat kiegyensúlyozottság, a törvényességnek maradéktalanul megfelelő jogi alapokon nyugvó normarendszerünk és gyakorlatunk, következetes belső igazgatásunk, továbbá pénzügyi stabilitás alapozza meg, valamennyi üzleti évünket pozitív eredménnyel zártuk. Üzletpolitikánk meghatározó tényezője a vevői elégedettség elérése, a megrendelői igények lehető legteljesebb kielégítése, hozzájárulva pozitív megítélésükhöz, üzleti jó hírükhöz. Szolgáltatásainkkal elősegítjük megbízóink üzletmenet folytonosságának fenntartását, a szükséges biztonsági tényezők hatékonyabb, szervezettebb érvényre juttatását, a kockázatok kezelését. Biztonsági projekteket dolgoztunk ki - pl. oktatási intézmények, építkezések védelmére, a rendkívüli események kezelésére - amelyeket megbízóink eredményesen alkalmaznak több szolgáltatási helyünkön. Különösen a létfontosságú rendszerek és létesítmények, a „kritikus infrastruktúrák” esetében van kitüntetett jelentősége a folyamatos, biztonságos üzemelés zavartalanságának, a munka- és tűzbiztonsági, a katasztrófavédelmi megelőző intézkedések betartásának, a rendészeti jellegű ellenőrzéseknek.

Döntő fontosságúnak tartjuk folyamatos elérhetőségünket, az azonnal reagáló vevőszolgálati tevékenységet, amelyet saját tulajdonú székházunkban nonstop működő ügyeleti szolgálatunk, rugalmas, gyors intézkedéssel biztosít. Vezetői ügyeletünk minden szükséges esetben rövid határidőn belül a helyszínre érve intézkedik, és megkezdi az esemény kivizsgálását. Fokozott ellenőrzéssel ügyelünk szolgáltatásaink a minőségére, vezetői ügyeletünk, függetlenített belső ellenőrzésünk éjszaka és a munkaszüneti napokon is folyamatosan, nagyszámú tematikus ellenőrzést végez. A megállapításokat tartalmazó jegyzőkönyveket átadjuk megbízóink részére, igényeik szerint időszakos, összesítő értékeléseket készítünk. A működésünk megkezdése óta a biztosító helytállását nem vettük igénybe, ennek eredményeképpen előnyös egyedi feltételeket tartalmaz szakmai szolgáltatási felelősségbiztosításunk:

szolgáltatás /év /káresemény
őrzés 200.000.000,-Ft 50.000.000,-Ft
távfelügyelet 15.000.000,-Ft 5.000.000.,-Ft
magánnyomozás 25.000.000,-Ft 5.000.000.,-Ft

Referenciáinkat, szolgáltatási gyakorlatunkat egyes piacvezető, kiemelkedő jelentőségű, nagy forgalmú gazdálkodó szervezetek létesítményeiben, kereskedelmi egységeiben, irodaházakban, ipari létesítményekben, középületekben, oktatási intézményekben, különböző működési sajátosságokkal rendelkező objektumokban, ingatlanokban, építkezések alkalmával szereztük meg, valamennyi esetben az egyedi megbízói igényeknek megfelelve. A MAGNUM Zrt. működésében, fejlődésében meghatározó szerepet töltenek be hosszú távú szerződéses kapcsolataink Referencia helyeink megtekinthetők - a referencia hely illetékes vezetőjének előzetes hozzájárulását követően – szolgáltatásunkról a reális ismereteket, információkat ilyen módon is biztosítva.

Eredményességünk egyik döntő tényezője - több mint másfél évtizede együtt dolgozó - vezetőink felsőfokú szakmai végzettsége, a gyakorlat által igazolt tapasztalata, kreativitása, innovatív képessége. Közülük többen aktív szakmai közéleti teendőket látnak el szakmai testületekben, grémiumokban, részt vesznek a biztonsági tevékenység fejlesztését szolgáló szakmai fórumokon, szakértői bizottságokban, kutatásokban. Megtisztelő volt, hogy szerepet vállalhattunk a Fővárosi Önkormányzat kórházbiztonsági kutatási programjában, előadást tartottunk az egészségügyi intézményei vezetői részére. Tagjai vagyunk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Magánbiztonsági Tanszék Oktatási Tanácsának, részt vettünk a Tanszék egyes oktatási anyagainak kidolgozásában, szakdolgozatok elbírálásában. Számítanak tapasztalatainkra a szakterületre vonatkozó jogszabályok kodifikációja alkalmával, a tevékenységünket érintő döntések előkészítésekor. Így szerzett ismereteinket, tapasztalatainkat - jogászokból álló szakértői team segítségével - konstruktívan hasznosítjuk a cég működtetése során.

Vagyonőreink az irányadó jogszabályok – döntően a 2005. évi CXXXIII. tv. (SzVMt.), a Ptk. a Btk. a „szabálysértési kódex” - valamint a kiforrott szakmai szabályok érvényesülését biztosító belső szabályzatok, utasítások betartásával látják el feladataikat. Intézkedéseik a végrehajtásához kötődő személyi felelősséggel történnek, nyomon követhetőek, igazoltak. Mindenben eleget tesznek a jogszabályi követelményeknek, rendelkeznek a szükséges hatósági igazolványokkal, igazolásokkal és személyi felszereléssel, a szolgáltatást az időjárási viszonyoknak megfelelő, esztétikus formaruhában, fényképes azonosító kitűzővel teljesítik, részt vesznek az előírt orvosi vizsgálatokon, a tervezett továbbképzéseken. Szokásos, napi feladataikon túl képesek a rendkívüli események megoldására, bonyolultabb intézkedések végrehajtására, felelősségük kiterjed az épületüzemeltetéssel kapcsolatos elsődleges hibaelhárítási, kárenyhítési feladatok teljesítésére. Munkatársaink gyakorlottak az elektronikus védelmi rendszerek működtetésében, alkalmazói szintű számítógépes kezelői jártassággal rendelkeznek, vizsgázott vagyonőreink jogosultak liftből történő mentésre, kisnyomású kazán kezelésére. Foglalkoztatott állományunk felkészült az utóbbi időszak sajnálatosan előforduló eseményeire, pl. a bombariadókkal kapcsolatos helyzetek szakszerű megoldására, a sokrétű, esetenként a „veszélyes üzem” működéséből eredő kockázatok kiküszöbölésére.

Társaságunk maradéktalanul megfelel a közbeszerzési törvény követelményrendszerének, folyamatosan indulunk közbeszerzési eljárásokon és más pályázatokon, az elmúlt években többet sikerült megnyernünk. Rendelkezünk a sokoldalú teljesítéshez szükséges személyi és tárgyi-műszaki feltételekkel, betartjuk a frekvenciahasználati rendelkezéseket. Nyilatkozatban részletezzük műszaki-technikai felszereltségünket, szakembereink felkészültségét, alkalmasságát, A szerződések előkészítésekor megbízóink igényei alapján elkészítjük, és jóváhagyásra benyújtjuk a szerződés- és a szolgáltatási utasítás tervezetet, amelyekben az ajánlatnak megfelelően rögzítjük a részletes feladatokat, illetve a szolgáltatás feltételrendszerét. Kidolgozzuk a működési sajátosságokhoz, a potenciális veszélyeztetettség jellegéhez és mértékéhez igazodó intézkedési terveket, utasításokat, figyelembe véve a helyszín bejárásának, a környezet tanulmányozásának tapasztalatait, a bűnügyi fertőzöttség, a közbiztonság rendelkezésre álló adatait. Olyan - az adott szolgáltatási helyre egyéniesített - okmányokat, intézkedési- és jelentési adatlapokat alkalmazunk, amelyek biztosítják az intézkedések törvényességét, az ügyek, események szakszerű, gyors megoldását, és az előírt adattartalommal történő dokumentálását.

Minőségügyi rendszerünk – MSZ EN ISO 9001:2009, MSZ EN ISO 14001:2005, MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabványok az alábbiak szerint – garantálja a személyes felelősséggel végrehajtott, igazolt eljárásainkat, vagyonőreink felkészültségét, NATO Beszállításra Alkalmas” minősítéssel is rendelkezünk.

  • biztonsági és nyomozási szolgáltatások
  • rendezvények biztosítása
  • létfontosságú rendszerek és létesítmények (kritikus infrastruktúra) védelme
  • takarítás, biztonsági takarítás
  • biztonságtechnikai berendezések telepítése, üzemeltetése
  • biztonsági, tűzvédelmi, munkavédelmi szakértés és szaktanácsadás
  • személyes adatok kezelése.